Gruppeøvelser

By on 14/02/2014

Gruppelederne sender plan for gruppeøvelser til sin respektive gruppe samt styret.

Det skal i forkant av NM gjennomføres minimum to, helst tre, gruppeøvelser pr. gruppe i tillegg til gruppeseminaret.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.