Endringer i aktivitetskalenderen

By on 18/06/2013

Det er gjort endringer i aktivitetskalenderen. Endringene gjelder oppstart, dirigentuka og ONS Norway-dugnaden; http://smk1919.no/kalender/aktivitesplan-2013 .

Vi tar sikte på å sende ut et infoskriv omhandlende oppstart m.v. i månedsskiftet juli/august. Er det noe dere lurer på i løpet av sommeren er det bare å ta kontakt med sekretær enten på mail eller mobil. Kontaktinfo finner dere under OM SMK1919 og TILLITSVALGTE.


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.