Søk

Historie

Stavanger musikkorps av 1919 er et amatørkorps som ble stiftet 9. september 1919 i Stavanger.


De tidlige år
Den 9. September 1919 ble det holdt konstituerende møte for Musikkorpset Ynglingen av 1919. Møtet fant sted hos murmester Jonas Solheim som også ble korpsets første formann og dirigent. Korpset hadde sin første øvelse 11. september i Turnhallen.
Sitt nåværende navn fikk korpset i 1951 for å unngå forveksling med et annet korps, nemlig Ynglingen av 1882. Korpset hadde fra starten 16 medlemmer og den musikalske standarden var allerede i 1920 så høy at korpset under landstevnet i Tønsberg dette året ble betegnet som stevnets beste korps av Oscar Borg. I Stavanger er korpset fra gammelt av kanskje mest kjent for alle parkkonsertene som har vært avholdt. I mange år kostet det penger for å høre korpset spille, og konsertvirksomheten representerte en betydelig inntektskilde. Det var til tider vanskelig å finne eget øvingslokale, og korpset har ført en omflakkende tilværelse. Gjennom mange år hadde korpset et lokale i Østervåg, som i tillegg til prøver også ga mulighet og rom for en del ikke-musikalske aktiviteter av stor betydning.
I 1938 var korpset på flyttefot, til formandsforeningen på Skagen. Her holdt man det gående til litt utover i 1941. Flere ganger under prøvene måtte det evakueres på grunn av flyalarm og en del prøver måtte avlyses grunnet portforbud. Da spørsmål om spill for Nasjonal Samling kom, ble det enstemmig nei fra korpsets medlemmer. For å unngå represalier vedtok man derfor å legge ned korpsvirksomheten i påvente av ”normale tider”. For å holde kontakten og miljøet vedlike fortsatte korpset, men nå som mannskor. På denne måten holdt man medlemmene samlet, og da krigen nærmet seg slutten var det lett å samle medlemmer til vanlige korpsprøver igjen. Korpset var derfor vel forberedt til å delta i fredsfeiringen. Etter krigen har korpset igjen ført noe av en nomadevirksomhet og har vært innom en rekke øvelseslokaler som Samhold, Bjergsted Hovedbygning, Bøndenes Hus, Totalen og tilbake til Bjergsted hvor vi nå holder hus.
1950 til 1987
I 1951 var korpset på en omfattende turné i Sør-Norge, og korpset høstet også her stor suksess. På 60-tallet var korpset tre ganger i England og gjestet Stavangers vennskapsby Harlow. I tillegg var det også to turer til Danmark i samme periode. I 1975 ble det besluttet å foreta en dramatisk endring i korpsets konsept. Man besluttet å omdanne korpset til et ”Symphonic Band” etter amerikansk mønster. Dette betydde at slagverkgruppen ble kraftig utbygd og det ble en forskyvning i balansen til fordel for treblåserseksjonen. I og med at det da ble med en rekke spesialinstrumenter som normalt ikke er å finne i et vanlig janitsjarkorps sluttet korpset å marsjere ute da dette ikke var forenlig med den nye besetningen. I tillegg var det slutt med uniformsbruken. Medlemmene stilte i sivilt til konserter og liknende. Korpset har etter hvert deltatt i en rekke av NMF’s musikkonkurranser, første gang i 1968. Det gikk ikke så bra, men korpset beholdt motet oppe og stilte opp igjen i 1969. Da kom korpset til semifinalen, og siden den gang har vi deltatt i konkurranser både lokalt og på landsbasis med hederlig resultat og omtale. 

1989 til nå
I 1989 var korpset ”nede for telling” bokstavlig talt. Besetningen var nede i 18-20 aktive musikanter og inspirasjon for både dirigent og musikanter var på et lavmål. Dirigenten sa opp sin stilling. Grunnene var mange og komplekse og hadde ligget latent i korpset i lang tid. Konseptet ”Symphonic Band” fungerte ikke lenger. De siste år hadde korpset med vekslende hell blitt tilført kunstig åndedrett i form av lånt musikalsk hjelp. Dette var med på å pulverisere blant annet korpsånden, og til slutt ble det innsett at dette ikke kunne gå stort lenger. Styret besluttet i denne situasjonen å legge korpsdriften midlertidig ned. En arbeidsgruppe på åtte personer arbeidet fra påske til juni med det målet å reetablere korpset. Arbeidsgruppen lanserte det såkalte ”voksne alternativ” med basis i det gamle konsept, tilbake til det synlige janitsjarkorps. Gamle medlemmer og venner av korpset ble tilskrevet, og responsen var så god at man i juni samme år reetablerte korpset med en besetning på cirka 35 aktive musikere. Målsettingen var at korpset i løpet av en tre til fem års periode musikalsk skulle være blant landets beste 2. divisjonskorps. Det hadde også lykkes styret å finne en ny dirigent. Per Olaf Johannessen ble ansatt, og dette skulle vise seg å være et lykkelig valg. Under hans entusiastiske og kyndige ledelse fikk han raskt korpset på fote igjen.
To år senere tok Paul Farr over som dirigent og dirigerte korpset fram til sommeren 2000. I denne perioden ble korpset sterkt synlig i bybildet, ikke minst på 17. mai 1919 med stråhattene er etter hvert blitt godt kjent i både byen og i inn- og utland. Det har blitt en del utenlandsturer i årenes løp, blant annet til München, Glasgow, Edinburgh, Manchester og London. I London hadde korpset stor suksess da vi blant annet spilte konsert live på BBC Radio 2. Det ble da spilt et rent norsk program som flere millioner lyttere over hele England fikk gleden av å høre.
Høsten 2000 ble Jan Magnus Dahle ansatt som ny dirigent. Han dirigerte korpset i syv år fram til Sverre S. Olsrud overtok i 2007. Korpset har fortsatt å delta i konkurranser og har de siste årene deltatt jevnlig på Mandalsfestivalen og JAN-AM som har vært i både Haugesund og Stavanger. Høsten 2008 ble dirigentpinnen levert videre til Morten E. Hansen som er dagens dirigent. Morten har ført korpset fremover på en storartet måte og må nok tilskrives hovedæren for at Stavanger Musikkorps av 1919 har oppnådd svært gode resultater i både JAN-AM og NM for janitsjarkorps. Korpset hadde i 2009 hatt et spennende jubileumsår med en uforglemmelig jubileumstur til New York i mai som høydepunkt, hvor vi blant annet spilte i «The 17th of May Parade» i Brooklyn. Siden 2005 har korpset årlig deltatt i norgesmesterskapet for janitsjarkorps i Trondheim med stigende resultat. Korpset har hatt en økende rekruttering og har i dag ca 60 aktive medlemmer.

Dirigenter

 • Jonas Solheim: 11. august 1919 – mai 1920
 • Tycho Torgersen: mai 1920 – 1925
 • Anton Samuelsen: 1925 – 1926
 • Per Nordbotn: 1927
 • Fredrik Sagen: 1927 – 1933
 • Thoralf Haugland: 1933 – ultimo 1940
 • Thoralf Haugland: ultimo 1940 – ultimo 1943: sangøvelser
 • Thoralf Haugland: tidlig 1944 – ?
 • Per Nordbotn: ? – 1948
 • Hans Schøyen: 1948 –
 • Jan Wiig
 • Bjarne Mikalsen
 • Hugo Aareskjold
 • Bjørn Hellevik: 27. februar 1973 – 1. august 1979
 • Bjarne Roar Birkeland: 1. august 1979 – 31. august 1982
 • Robert Rønnes: 1. september 1982 –
 • Stein Henning Sjøthun: 1. februar 1984 – 2. oktober 84 (Hjelpedirigent)
 • Bjarne Roar Birkeland: 1. februar 1984 – sommeren 1987
 • Jarl Sverre Grastveit: 1. august 1987 – 31.desember 1988
 • Bjørn Hellevik: 1. januar 1989 – påske 1989
 • Per Olaf Johannessen: 1. august 1989 – sommeren 1991
 • Paul Farr: 1. august 1991 – sommeren 2000
 • Jan Magnus Dahle: 1. august 2000 – sommeren 2007
 • Sverre S. Olsrud: 1. august 2007 – sommeren 2008
 • Morten Evjeberg Hansen: 1. august 2008 – april 2011
 • Gjestedirigent : Clive James Zwanswiniski: april 2011 – juni 2011
 • Morten Wensberg: august 2011 – juni 2015
 • Morten Evjeberg Hansen: august 2015 – 31.3.2020
 • Guro Ansteensen Haugli: 1.8.2020 – 1.7.2022
 • Korpset jobber for tiden med ny dirigent - foreløpig har vi prosjektdirigenter med oss
Driftes av Styreportalen AS