Medlemsinformasjon 04.12.2012

By on 02/12/2012

Litt informasjon fra styremøtet 03.12.12

  • Uniform: Korpset har et uniformsreglement og dette skal følges. Dvs at alle damer bruker skjørt på konserter! Kun spesielle unntak!
  • Julekonsert: Frammøte i St. Petri kl 12.30, lørdag 15.12.
  • Ingen øvelse tirsdag 18.12. Juleferie :-)
  • Seminar 27.1.2013 blir på Teinå skole
  • Styret er godt i gang med programmet for våren 2013 og neste sesong
  • Det jobbes med å finne ut av problematikken rundt øvingslokale fra høsten 2013. Vi vet ikke noe sikkert pr i dag, men kommer tilbake med mer så snart som vi har noe å melde
  • Seminaret i mars er 8.-10., vi vet pr i dag ikke hvor dette blir, men det jobbes med å få være i kulturskolesalen.
  • Styret har startet forberedelsene til generalforsamlingen som blir i mars

Husk NM påmeldingen som må meldes til Emilie innen 11.12.12, enten pr mail eller ved å levere utfylt skjema til Emilie!!


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.