Uniform

By on 20/11/2012

Arild har sendt mail til alle med uniformsinstruks og en oppfordring om å melde til Gro Vandbakk hva den enkelte har av effekter.

Vær snill å svare på denne mailen til Gro


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.